ترکمن چای

بیش از چهار کیلومتر از حریم رودخانه ترکمن چای آزاد شد

بیش از چهار کیلومتر از حریم رودخانه ترکمن چای آزاد شد

رئیس حوزه قضائی بخش ترکمن چای از توابع شهرستان میانه گفت: با تلاش ۶ ماهه اخیر این مجموعه و سایر دستگاه های اجرایی بیش از ۴ کیلومتر از حریم رودخانه این شهر آزادسازی شد.