تست کرونا سعید نمکی پروتکل‌های بهداشتی

تست‌های ۲۰ دقیقه‌ای به زودی وارد می‌شود/واکنش به اعمال محدودیت ها

تست‌های ۲۰ دقیقه‌ای به زودی وارد می‌شود/واکنش به اعمال محدودیت ها

وزیر بهداشت، از ورود تست‌های تشخیص سریع برای شناسایی موارد مثبت کرونا در آینده نزدیک خبر داد.