تست کرونا علیرضا زالی ویروس کرونا

ایران جزو پنج کشور اول جهان در تولید کیت های تشخیص سریع

ایران جزو پنج کشور اول جهان در تولید کیت های تشخیص سریع

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، گفت: ایران جزو پنج کشور اول جهان در تولید کیت های تشخیص سریع است.