تغذیه جلال الدین میرزای رزاز سوء تغذیه کودکان

والدین به تغذیه کودکان در سن ۶ تا ۱۲ سالگی توجه کنند

والدین به تغذیه کودکان در سن ۶ تا ۱۲ سالگی توجه کنند

سرپرست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، گفت: غذای دریافتی کودکان در سنین ۶ تا ۱۲ سال بهتر است طوری تنظیم شود که رشد و نمو آنها مطلوب باشد و از چاقی پیشگیری کند.