تغذیه سالمندی پوکی استخوان

سالمندان را به سبک زندگی سالم تشویق کنید

سالمندان را به سبک زندگی سالم تشویق کنید

با بالا رفتن سن، هر فردی در برابر عارضه‌ها و بیماری‌های مختلف آسیب‌پذیرتر می‌شود. بنابراین برای مراقبت از سالمندان باید به این گروه سنی کمک کنیم تا سبک زندگی سالمی را دنبال کنند.