تغذیه سالم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تغذیه ویروس کرونا

نیازهای تغذیه ای روزهای سرد کرونایی/تقویت سیستم ایمنی بدن

نیازهای تغذیه ای روزهای سرد کرونایی/تقویت سیستم ایمنی بدن

یک متخصص تغذیه، در مورد بخور نخورهای روزهای کرونایی و تقویت سیستم ایمنی بدن در مقابله با ویروس کووید ۱۹، توصیه هایی را بیان کرد.