تغییر هویت

ماشین به رنگ گسترش، تیشه سیاسیون به تاریخ ورزش آذربایجان!
آغاز تلاش‌ها برای تغییر هویت ماشین‌سازی؛

ماشین به رنگ گسترش، تیشه سیاسیون به تاریخ ورزش آذربایجان!

تغییر رنگ شال ماشین‌سازی در معارفه کادر فنی جدید باشگاه، از آغاز دور جدید تلاش‌ها برای تغییر هویت این باشگاه قدیمی کشور و استان خبر می‌دهد.