تولید ادوات کشاورزی

توافق تراکتورسازی و وزارت جهادکشاورزی برای تولید محصولات جدید

توافق تراکتورسازی و وزارت جهادکشاورزی برای تولید محصولات جدید

تفاهم نامه همکاری مشترک شرکت ادوات کشاورزی تراکتورسازی با موسسه تحقیقاتی و فنی مهندسی وزارت جهادکشاورزی به امضاء رسید.