تولید زباله

تولید روزانه ۱۰۵۰ تن زباله در تبریز
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز:

تولید روزانه ۱۰۵۰ تن زباله در تبریز

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز گفت: میانگین تولید زباله در این کلانشهر طی ۲۴ ساعت، بالغ بر یک هزار و ۵۰ تن است.