تیراندازی در آمریکا

۲۳ کشته و مجروح در تیراندازی شبانه کلرادوی آمریکا

۲۳ کشته و مجروح در تیراندازی شبانه کلرادوی آمریکا

تیراندازی در یک کلوب شبانه در کلرادوی آمریکا ۵ کشته و ۱۸ مجروح بر جای گذاشت.

۵ کشته و زخمی در تیراندازی ویرجینیای آمریکا

۵ کشته و زخمی در تیراندازی ویرجینیای آمریکا

منابع رسانه ای از تیراندازی در دانشگاه ویرجینیای آمریکا وکشته شدن ۳نفر خبر دادند.