تیم فوتبال پورتو

حمله با سنگ به اتوبوس یاران طارمی/ هیچکس آسیب ندید
اتوبوس تیم فوتبال پورتو بعد از کسب پیروزی برابر بواویشتا با سنگ مورد حمله قرار گرفت.

حمله با سنگ به اتوبوس یاران طارمی/ هیچکس آسیب ندید

اتوبوس تیم فوتبال پورتو بعد از کسب پیروزی برابر بواویشتا با سنگ مورد حمله قرار گرفت.