ثبت نام اینترنت رایگان معلمان، دانش‌آموزان، اساتید، دانشجویان

ثبت‌نام اینترنت رایگان دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید آغاز شد

ثبت‌نام اینترنت رایگان دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید آغاز شد

ثبت نام اینترنت رایگان معلمان، دانش‌آموزان، اساتید، دانشجویان و طلاب در سایت https://ictgifts.ir/ آغاز شد.