جام‌جهانی ۲۰۲۲ قطر

باز جام جهانی، باز هم حاشیه‌های لباس تیم ملی!

باز جام جهانی، باز هم حاشیه‌های لباس تیم ملی!

اکنون کمتر از دو هفته به آغاز جام جهانی باقی است ولی حواشی لباس تیم ملی ایران مثل همیشه انگار تمامی ندارد؛ پیراهنی که گویا سایت فدراسیون فوتبال تصویر آن را به اشتباه، یک روز پیش از رونمایی منتشر کرد که البته به همان تصویر هم نمی‌شود اتکاء کرد؛ چراکه مثل همیشه، هیچ حرف قابل استناد جدی در این حوزه زده نشده است.