جشنواره بین المللی سیمرغ

درخشش هنرمندان مراغه ای درجشنواره بین المللی سیمرغ

درخشش هنرمندان مراغه ای درجشنواره بین المللی سیمرغ

آثار ۳ هنرمند مراغه ای در یازدهمین جشنواره بین المللی سیمرغ رتبه نخست را کسب کرد.