جلسه‌

درب شهرداری تبریز به روی آقازاده‌ها بسته خواهدشد/ برنامه‌ریزی برای اجرای خزانه متمرکز

درب شهرداری تبریز به روی آقازاده‌ها بسته خواهدشد/ برنامه‌ریزی برای اجرای خزانه متمرکز

نوزدهمین جلسه‌ی شورای اسلامی کلانشهر تبریز روز یکشنبه، ۱۸ مهر، با حضور رئیس و اعضای شورا و شهردار کلانشهر تبریز در عمارت ساعت تبریز برگزار شد.