جلیل کوهپایه زاده دانشگاه علوم پزشکی ایران مواد مخدر

مهره‌های یک شبکه بین‌المللی قاچاق مواد مخدر محاکمه شدند
مرکز رسانه قوه قضاییه:

مهره‌های یک شبکه بین‌المللی قاچاق مواد مخدر محاکمه شدند

جلسه محاکمه مهره‌های یک شبکه بین‌المللی قاچاق مواد مخدر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.

حمایت از پایان نامه های مرتبط با موضوع موادمخدر و روان‌گردان

حمایت از پایان نامه های مرتبط با موضوع موادمخدر و روان‌گردان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: از پایان نامه تحصیلات تکمیلی ارشد و دکترا مرتبط با موضوع موادمخدر و روان‌گردان حمایت می کنیم.