حسن خلیلی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ویروس کرونا واکسن کرونا

زیرساخت‌های تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا فراهم شده است

زیرساخت‌های تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا فراهم شده است

مدیر گروه تحقیقات تولید واکسن ستاد اجرایی فرمان امام، گفت: زیرساخت‌های لازم برای تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا فراهم شده است.