حوزه علم و دانش

اگر از دانشگاه ها حمایت شود، افتخارات زیادی کسب می‌کنند
رئیس دانشگاه تبریز:

اگر از دانشگاه ها حمایت شود، افتخارات زیادی کسب می‌کنند

رئیس دانشگاه تبریز گفت: اگر از دانشگاه ها حمایت شود، بیش از پیش برای کشور افتخار کسب می‌کنند.