حوزه فولاد

دستورالعمل های کارخانه برانداز !
"تبریزمن" مشکلات واحدهای صنعتی آذربایجان شرقی در تامین ورق های فولادی را بررسی می کند؛

دستورالعمل های کارخانه برانداز !

کارشناسان حوزه فولاد آذربایجان شرقی می گویند پروسه طولانی خرید از بورس از یکسو و سهمیه کم از سوی دیگر باعث ایجاد مشکلات عدیده ای در تامین ورق فولادی واحدهای صنعتی استان شده است!