خسروشاه

کاروانسرای تاریخی خسروشاه ثبت ملی می‌شود

کاروانسرای تاریخی خسروشاه ثبت ملی می‌شود

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی شهرستان تبریز گفت: کاروانسرای تاریخی خسروشاه در فهرست آثار ملی ایران ثبت می‌شود و اقدامات اولیه در این رابطه در حال انجام است.