خشک شدن دریاچه

حقابه دریاچه اورمیه دوباره از آبان امسال اختصاص می‌یابد
رییس دفتر استان‌های ستاد احیای دریاچه اورمیه:

حقابه دریاچه اورمیه دوباره از آبان امسال اختصاص می‌یابد

رییس دفتر استان‌های ستاد احیای دریاچه اورمیه با بیان اینکه از اواخر خرداد، آب هیچ رودخانه و سدی به دریاچه ارومیه وارد نشده است، گفت: اختصاص حقابه زیست محیطی دریاچه اورمیه از آبان امسال آغاز می‌شود.