خلیج فارس

بیدبلند خلیج فارس نامزد جایزه جهانی مگاپروژه‌های ۲۰۲۰

پروژه پالایش گاز بیدبلند خلیچ فارس در میان چهار نامزد نهایی مگاپروژه بخش انرژی جایزه جهانی، مگاپروژه‌های ۲۰۲۰ معرفی شد.