خودروسازان

بدعهدی خودروسازان!

بدعهدی خودروسازان!

اگرچه استان‌های قزوین، اصفهان، مرکزی و خراسان رضوی حرف‌های زیادی برای گفتن در صنعت قطعه‌سازی دارند اما، نقش تبریز و آذربایجان‌شرقی در این بخش همواره پررنگ‌تر و سنگین‌تر است.

سردرگمی مردم در سردرگمی مدیران!
یادداشت/

سردرگمی مردم در سردرگمی مدیران!

به باور منتقدین و کارشناسان بی‌طرف در دو بخش اقتصاد و مدیریت ویروس کرونا، خودمحوری و نبود وحدت عمل در کابینه روحانی به خوبی محسوس است.