دانش آموزان مراغه‌ای

درخشش دانش آموزان مراغه‌ای در مسابقات ایده پردازی

درخشش دانش آموزان مراغه‌ای در مسابقات ایده پردازی

مدیر آموزش و پرورش مراغه گفت:دانش آموزان مراغه‌ای در مرحله کشوری مسابقات ایده پردازی در مهندسی ژنتیک رتبه نخست را کسب کردند.