دخالت در امور داخلی

️نخست‌وزیر کانادا در دروغگویی علیه ایران از رسانه‌های معاند جلو زد

️نخست‌وزیر کانادا در دروغگویی علیه ایران از رسانه‌های معاند جلو زد

️نخست‌وزیر کانادا پس از آن که با استناد به اخبار کذب رسانه‌های معاند در گافی آشکار از خبری کذب حمایت کرده بود، مجبور شد توییت خود را حذف کند.