دریاچه اورومیه

آب دریاچه اورمیه بیش از ۲ میلیارد مترمکعب کاهش یافت

آب دریاچه اورمیه بیش از ۲ میلیارد مترمکعب کاهش یافت

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی از کاهش ۶۲ سانتیمتری تراز دریاچه ارومیه خبرداد.