دز واکسن

نیاز مردم به ۵۰ میلیون دُز واکسن!
"تبریزمن" اهمیت واردات واکسن های باکیفیت در شرایط وخیم کرونایی را بررسی می کند؛

نیاز مردم به ۵۰ میلیون دُز واکسن!

روند کُند و قطره چکانی واکسیناسیون در داخل کشور به دلیل کمبود واکسن و همزمانی شیوع گسترده ویروس دلتا، موجب نگرانی شهروندان و انتقاد برخی کارشناسان و متخصصان شده است زیرا شرایط کرونا وخیم بوده و نیاز به کوشش و همدلی ملی دارد.