دستفروشان

طرح ساماندهی دستفروشان و وانت‌بارها از امروز اجرا می‌شود
دنبال مطالبات شهروندان؛

طرح ساماندهی دستفروشان و وانت‌بارها از امروز اجرا می‌شود

معاون خدمات شهری شهردار تبریز از آغاز طرح ساماندهی دستفروشان و وانت‌بارهای سطح شهر از بعدازظهر امروز خبر داد.

بررسی دستورالعمل ساماندهی دستفروشان سطح تبریز

بررسی دستورالعمل ساماندهی دستفروشان سطح تبریز

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز از برگزاری جلسات منظم و متوالی جهت بررسی نحوه اجرایی کردن دستورالعمل ساماندهی دستفروشان سطح شهر خبر داد.