دستگاه‌های کارتخوان

دستگاه های کارتخوان آذربایجان‌شرقی پایان دی ماه تعیین تکلیف می‌شوند
سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان:

دستگاه های کارتخوان آذربایجان‌شرقی پایان دی ماه تعیین تکلیف می‌شوند

سرپرست اداره کل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی اعلام کرد: پایان دی ماه، آخرین مهلت تعیین تکلیف دستگاه‌های کارتخوان موجود در استان برای اتصال با درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی تعیین شد.