دکتر قاسم جان بابایی

از موج پنجم کرونا رد نشده‌ایم
معاون وزیر بهداشت:‌

از موج پنجم کرونا رد نشده‌ایم

معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه هنوز از موج پنجم کرونا رد نشده‌ایم، گفت: عبور از موج پنجم به رعایت دستورالعمل‌ها بستگی دارد.