رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی

لزوم عمل سازمانها به تکالیف خود در قبال معلولان

لزوم عمل سازمانها به تکالیف خود در قبال معلولان

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: سازمانها باید به تکالیف قانونی خود در قبال جامعه معلولان عمل کنند.

واحد دادرسی الکترونیکی زنان زندان تبریز راه اندازی شد

واحد دادرسی الکترونیکی زنان زندان تبریز راه اندازی شد

واحد دادرسی الکترونیکی ویژه بند بانوان زندان مرکزی تبریز طی مراسمی با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی افتتاح شد.

دستگاه‌های مرتبط با طرح «نماد» موظف به انجام تکالیف خود هستند
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی:

دستگاه‌های مرتبط با طرح «نماد» موظف به انجام تکالیف خود هستند

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: بر اساس طرح «نماد» تکالیفی برای سازمان های مختلف مشخص شده که باید بر اساس آن به وظایف خود عمل کنند؛ در غیر اینصورت بر اساس قانون پیگیری خواهند شد.