راه‌اندازی

راه‌اندازی بخش پژوهش‌ و مطالعات گردشگری در شهرداری تبریز

راه‌اندازی بخش پژوهش‌ و مطالعات گردشگری در شهرداری تبریز

سرپرست گردشگری شهرداری تبریز از راه‌ اندازی بخش پژوهش و مطالعات گردشگری در شهرداری تبریز خبر داد.