رزمایش مشترک

برگزاری رزمایش جمهوری آذربایجان در مرز با ایران

برگزاری رزمایش جمهوری آذربایجان در مرز با ایران

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرد که نیروهای ویژه این کشور رزمایشی را در منطقه مرزی با ایران آغاز کرده‌اند.

ترکیه و آذربایجان رزمایش مشترک برگزار می کنند
در نزدیکی مرزهای ارمنستان؛

ترکیه و آذربایجان رزمایش مشترک برگزار می کنند

ترکیه و آذربایجان در بهمن ماه سال جاری یک رزمایش مشترک در نزدیکی مرزهای ارمنستان برگزار می کنند.