رشد جمعیت

پیری جمعیت، نگرانی آتی آذربایجان شرقی است
استاندار آذربایجانشرقی:

پیری جمعیت، نگرانی آتی آذربایجان شرقی است

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه نرخ رشد جمعیت استان کمتر از متوسط کشوری است، گفت: با توجه به مهاجرفرست بودن و به خصوص مهاجرت قشر جوان استان، در آینده با مشکل پیری جمعیت مواجه خواهیم بود.