رشید رجب‌پور

انجمن برخلاف شایعه پراکنی‌ها، به صورت قانونی فعال است
رئیس هیئت مدیره انجمن دفاتر خدمات مسافرتی آذربایجان شرقی:

انجمن برخلاف شایعه پراکنی‌ها، به صورت قانونی فعال است

رئیس واعضاء هیئت مدیره انجمن دفاترخدمات مسافرتی آذربایجان شرقی، فعالیت این انجمن را مطابق بخشنامه اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی، و منطبق با اساسنامه تدوین شده عنوان کرده و برخی شایعه پراکنی‌ها را كذب و خلاف قانون دانست.