روح الله دهقان‌نژاد

موضوع محرمانه با مردم نداریم!
یک سال از حادثه متروی تبریز گذشت

موضوع محرمانه با مردم نداریم!

رئیس کمیسیون ارزیابی، تحقیق، نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تبریز با بیان اینکه ما با مردم موضوع محرمانه نداریم،گفت: هر مشکلی است باید با خود مردم در میان بگذاریم تا آنها نیز در حل موضوع یاری رسانند.