روستاها

افزایش تعداد خانه‌های روستایی آذربایجان شرقی با مهاجرت معکوس به روستاها
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خبر داد؛

افزایش تعداد خانه‌های روستایی آذربایجان شرقی با مهاجرت معکوس به روستاها

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی از افزایش تعداد خانه‌های روستایی این استان با مهاجرت معکوس به روستاها و یا ساخت خانه‌ی دوم در روستا، خبر داد.