روند صعودی کرونا

کرونا در استان اردبیل دوباره روند صعودی گرفت
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اردبیل:

کرونا در استان اردبیل دوباره روند صعودی گرفت

میزان ابتلا به بیماری کرونا در استان اردبیل که در روزهای اخیر روند پایدار و کاهشی داشت روز شنبه روند صعودی گرفته و تعداد مبتلایان نسبت به روز جمعه دو برابر افزایش یافت.