زایمان شهلا خسروی سزارین

ضرورت مقابله با عوارض زایمان های تقویمی و زودرس

ضرورت مقابله با عوارض زایمان های تقویمی و زودرس

مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی، با اشاره به ضرورت مقابله با عوارض زایمان های تقویمی و زودرس، گفت: تولد پیش از موعد و نارسی نوزاد هزینه های زیادی را به سیستم سلامت کشور وارد می کند.