زلزله‌ی تبریز

نگران زلزله‌ی تبریز هستیم
مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی:

نگران زلزله‌ی تبریز هستیم

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی با بیان این‌که نگران زلزله‌ی تبریز هستیم، گفت: کشور و استان ما حادثه خیز است در حالی که یک چهارم جمعیت شهر تبریز در بافت فرسوده و حاشیه نشین مستقر هستند، نیاز است اقدامات لازم در رابطه با شهرسازی با سرعت زیادی انجام شود.