سازمان های مردم نهاد

پرداخت‌های حمایتی سازمان‌های مردم‌نهاد مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند
مدیر کل تعاون کارو رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:

پرداخت‌های حمایتی سازمان‌های مردم‌نهاد مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند

مدیرکل تعاون کارو رفاه اجتماعی آذربایجان‌شرقی گفت: در صورت ثبت اطلاعات پرداخت‌های حمایتی توسط سازمان‌های مردم‌نهاد مشمول معافیت مالیاتی می شوند.

بیمه‌ها بیماری‌های روانی را هم پوشش دهند
مدیر گروه سلامت روانی اجتماعی مرکز بهداشت آذربایجان شرقی:

بیمه‌ها بیماری‌های روانی را هم پوشش دهند

مدیر گروه سلامت روانی، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد مرکز بهداشت آذربایجان شرقی، تاکید کرد: بیماری‌های روانی هم مانند سایر بیماری‌ها قابل پیشگیری بوده و درمان پذیر هستند.

ضرورت استفاده از فضای مجازی برای مداخله موثر در حوزه پیشگیری از اعتیاد
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی تاکید کرد؛

ضرورت استفاده از فضای مجازی برای مداخله موثر در حوزه پیشگیری از اعتیاد

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به این‌که در سایه فعالیت دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های مردم نهاد خوشبختانه معتاد متجاهر در استان نداریم، گفت: در عصر کنونی برای مداخله موثر با اعتیاد و جلوگیری از پیامدهای سوء آن نیاز ضروری به استفاده از ظرفیت فضای مجازی داریم.