ساعات کار اتوبوس‌ ها

تغییر ساعات کار اتوبوس‌ های شرکت واحد در ۶ ماهه دوم

تغییر ساعات کار اتوبوس‌ های شرکت واحد در ۶ ماهه دوم

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه از تغییر ساعات کار اتوبوس‌های این شرکت در 6 ماهه دوم سال خبر داد.