ساوالان

صعود به قله سبلان نیاز به سازماندهی امدادی دارد
فرماندار مشگین‌شهر:

صعود به قله سبلان نیاز به سازماندهی امدادی دارد

فرماندار مشگین‌شهر گفت: اجرای برنامه‌های صعود به قله مرتفع سبلان نیازمند تامین امکانات و تجهیزات امدادی است.