ستاداحیا

تراز دریاچه ارومیه با وجود بارندگی کمتر تثبیت شده است
رییس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه:

تراز دریاچه ارومیه با وجود بارندگی کمتر تثبیت شده است

رییس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان‌غربی با اشاره به کاهش بارندگی‌ها نسبت به سال گذشته، گفت: تلاش های ستاد احیا سبب شد تا با وجود کاهش بارندگی‌ها نسبت به پارسال، تراز دریاچه ارومیه همسان با سال آبی گذشته باشد.

احیای دریاچه ارومیه محقق می شود
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی:

احیای دریاچه ارومیه محقق می شود

مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: دریاچه ارومیه بیش از ۴.۸ میلیارد مترمکعب آب دارد.