سد شهید مدنی

سازمان برنامه تاخیر ۸ ساله در آبگیری سد شهید مدنی را جبران کند
میرتاج‌الدینی در جلسه علنی مجلس مطرح کرد؛

سازمان برنامه تاخیر ۸ ساله در آبگیری سد شهید مدنی را جبران کند

نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: هزینه آبگیری سد شهید مدنی ۲۰ برابر افزایش داشته، از سازمان برنامه و بودجه درخواست داریم تاخیر ۸ ساله در زمینه آبگیری سد مذکور را جبران کند.