سعید نمکی پروتکل‌های بهداشتی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ویروس کرونا پرستار کادر درمان

هدیه وزیر بهداشت به کادر درمان

هدیه وزیر بهداشت به کادر درمان

وزیر بهداشت برای تقدیر از کادر درمان در روزهای سخت شعر جدیدی را به پرسنل کادر درمان کشور هدیه داد.