سفر ریاست جمهوری

تکمیل طرح‌های نیمه تمام فرهنگی آذربایجان‌شرقی را در برنامه قرار می‌دهیم
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

تکمیل طرح‌های نیمه تمام فرهنگی آذربایجان‌شرقی را در برنامه قرار می‌دهیم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در سفر آتی رئیس جمهور به آذربایجان‌شرقی بسیاری از پروژه‌های ناتمام را در برنامه قرار داده و اعتبار لازم را به آنها تخصیص می‌دهیم و همچنین سفر فرهنگی خوبی را در سفر ریاست جمهوری تدارک می‌بینیم.