سیاره زهره سنگ

قدیمی‌ترین ناهمواری‌های زهره دارای "لایه‌های آتشفشانی" هستند

قدیمی‌ترین ناهمواری‌های زهره دارای "لایه‌های آتشفشانی" هستند

به گزارش تبریزمن و به نقل از تک اکسپلوریست، یک مطالعه جدید که تاریخ زمین شناسی مبهم و معماگونه این سیاره را روشن می‌کند، نشان داده است که برخی از قدیمی‌ترین ناهمواری‌های زهره، معروف به تسریا، دارای لایه‌هایی هستند که به نظر می‌رسد با فعالیت‌های آتشفشانی مرتبط هستند. این مطالعه نشان داده است که بخش قابل توجهی از تسریا دارای نواحی لایه‌ای هستند.