سید حیدر محمدی انسولین سازمان غذا و دارو

عرضه انسولین قلمی در داروخانه ها ساماندهی می شود

عرضه انسولین قلمی در داروخانه ها ساماندهی می شود

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به الزام تمامی داروخانه های کشور به ثبت انسولین قلمی در سامانه تیتک، گفت: با اجرای این روش دارو به دست مصرف کنندگان واقعی می رسد.