سیف احمدی

قفس توری تراکتور به چه کسی میرسد؛ حقیقت یا سیف احمدی
سالاری نمره قبولی نگرفت

قفس توری تراکتور به چه کسی میرسد؛ حقیقت یا سیف احمدی

با گذشت دو بازی از مصدومیت اخبار و حضور سالاری درون دروازه تراکتور شنیده می شود در مصاف پیش روی قرمزهای آذربایجان برابر نفت مسجد سلیمان حفاظت از دروازه تراکتور به دروازه بان دیگری سپرده خواهد شد